Kupní smlouva na pozemek vzor

Kupní smlouva na pozemek uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku. I. Smluvní strany Jméno a příjmení: …………………………………, Bydliště: …………………………………, RČ …………………………………, Číslo OP: …………………………………, dále jen „Prodávající“, a Jméno a příjmení: …………………………………, Bydliště: …………………………………, RČ …………………………………, Číslo OP: …………………………………, dále jen „Kupující“. II. […]

Pracovní smlouva vzor od 1.1.2014

Zákoník práce stanovuje, aby pracovní smlouva obsahovala minimálně tři následující náležitosti. Jsou jimi: druh vykonávané práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Zaměstnanec i zaměstnavatel musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Pracovní smlouva Zaměstnavatel: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… a zaměstnanec: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… uzavírají dnešního dne dle zákona č. […]

Dohoda o pracovní činnosti od 1.1.2014 – vzor

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) upravuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít maximálně v rozsahu poloviny průměrné pracovní doby, tj. v průměru do 20 hodin týdně. Na rozdíl od dohody o provedení práce je u dohody o pracovní činnosti odváděno zdravotní a sociální pojištění již od výdělku 2.500 Kč […]

Kupní smlouva na auto ke stažení – vzor 2014

Kupní smlouva na auto ke stažení Kupní smlouva na auto (nákup motorového vozidla) je zřejmě nejčastěji používanou kupní smlouvou vůbec. Níže najdete vzor kupní smlouvy na auto ke stažení. Před každou koupí nového vozu doporučujeme pečlivě zvážit všechny aspekty prodeje. Kupní smlouva na auto – co by měla obsahovat? Kupní smlouva na auto musí obsahovat […]

Kupní smlouva vzor 2014 zdarma

Kupní smlouvu uzavřená podle obchodního zákoníku. Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami Prodávající: ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. Kupující: ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. Článek I.  Předmět smlouvy Prodávající touto smlouvou prodává 10 ks balení osobního počítače Bravo 123- PC Pentium […]

Plná moc

Plná moc ………………………………… ………………………………… ………………………………… (dále jen „Zmocnitel“) tímto zmocňuje ………………………………… ………………………………… ………………………………… k vedení jednání s obchodním partnerem ………………………………… se sídlem v …………………………………, a v souvislosti s těmito jednáními k uzavírání veškerých dohod a smluv za Zmocnitele. V ………………………………… dne ………………………………… Zmocnitel: ………………………………… Tuto plnou moc přijímám. Zmocněnec: …………………………………

Nájemní smlouva 2014 zdarma ke stažení

Následující nájemní smlouva – vzor 2014 je pro vás připravena zdarma ke stažení. Chcete-li pronajímat svou nemovitost nebo si naopak byt nebo dům pronajmout, měli byste svůj vztah s druhou stranou jednání stvrdit podepsanou nájemní smlouvou. Využít můžete například náš vzor nájemní smlouvy zdarma, který naleznete ke stažení (zkopírování) pod tímto textem. Nájemní smlouva bytu 1. Účastníci […]

Evidenční list důchodového pojištění za rok 2013 a 2014 – formulář

Důchodová kalkulačka Co je to ELDP? Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu. Evidenční list důchodového pojištění – do kdy odevzdat? Zaměstnavatel má povinnost odevzdat evidenční listy důchodového pojištění […]

Motivační dopis k žádosti o místo – vzor

Jak napsat motivační dopis? Motivační dopis je jednou z několika možností, jak zaujnout zaměstnavatele při žádosti o zaměstnání. V motivačním dopise byste měli uvést, o jakou pozici se ucházíte a z jakého důvodu by si zaměstnavatel měl vybrat právě vás. Přílohou motivačního dopisu je strukturovaný životopis. Vzor motivačního dopisu k žádosti o místo Níže můžete […]

Strukturovaný životopis 2014 – vzor ke stažení

Vzor strukturovaného životopisu 2014 je důležitý při hledání nového zaměstnání. Strukturovaný životopis – jak nám může pomoci? Pomocí strukturovaného životopisu se svému potencionálnímu zaměstnavateli ve stručnosti představujete. Nezaměstnanost je v dnešní době velký problém a správně formulovaný životopis vám může pomoci přihledání nového zaměstnání. Jak napsat strukturovaný životopis? Můžete použít náš vzor. Neváhejte použít níže […]

Dohoda o provedení práce 2014

Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohoda o provedení práce může být uzavřena maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Velkou výhodou u DPP je, že při měsíčním výdělku do 10.000 Kč není z této dohody odváděno zdravotní a sociální pojištění. Z dohody se odvede pouze případná daň a […]