Daňové přiznání 2011 – formulář

Formulář daňového přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2012. Pokud spolupracujete s finančním poradcem, můžete daňové přiznání za rok 2011 podat do 30. 6. 2012.

K vyplnění interaktivního formuláře je třeba Adobe Reader 8.0 a novější.

Daňové přiznání 2011 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
Pokyny k daňovému přiznání 2011 (.pdf)
Pokyny k vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2011 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2011 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2011 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti