Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení

NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ PO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (§ 74 a násl., § 102 o. s. ř.)

Okresnímu soudu v ………………..

ke sp. zn. ………………..

Žalobkyně: …………………………
Žalovaný: …………………………

o výživné manželky –

Návrh na předběžné opatření

I.

Dne 3.6.2004 jsem podala návrh na určení výživného manželky. Mé manželství trvá, žalovaný odmítá přispívat mi na výživu, i přes to, že jsem na neplacené mateřské dovolené. Náš syn Petr, nar. 10.4. 2002 vzhledem k útlému věku vyžaduje mou celodenní péči, takže je vyloučeno, že bych mohla provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost.

Důkaz: spis téhož soudu sp. zn. 5 C 27/2003 – rozvodové řízení účastníků
potvrzení mého zaměstnavatele
zpráva dětské lékařky

II.

Žalovaný je zaměstnán u společnosti KERAMO, s.r.o. se sídlem Šumperku a dosahuje příjmu kolem 20 000 Kč měsíčně. Nemá jinou vyživovací povinnost kromě k našemu synovi.

Důkaz: zpráva zaměstnavatele žalovaného

III.

Vzhledem k tomu, že jsem se ocitla zcela bez finančních prostředků, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto předběžné opatření:

Žalovaný je povinen platit žalobkyni výživné v částce 7500 Kč měsíčně, splatné vždy do 15. dne v měsíci předem počínaje dnem 1. ledna 2005.

V ……………………. dne ………………………

Podpis