Návrh na zajištění důkazu

NÁVRH NA ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
(§ 78 o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

Návrh na zajištění důkazu

Dne 1. 5. 2004 jsem prodal Petru Novákovi, bytem Šumperk, Křížkovského 26, laserovou tiskárnu Canon CXT 25 za 20 000 Kč. S Petrem Novákem jsem se dohodl na dvou splátkách po 10 000 Kč. První mi zaplatil okamžitě. Druhou slíbil zaplatit do 1.6.2004. Několikrát jsem zaplacení druhé splátky urgoval, ale Petr Novák na mé urgence nereagoval. Písemný doklad k platbě nemám.

Předání laserové tiskárny a první splátky byl přítomen Kamil Urbánek, Křížkovského 26 který je sousedem Petra Nováka a je ochoten dosvědčit u soudu obsah celého jednání. Protože Kamil Urbánek nastupuje ke studiu na univerzitu v USA, žádám, aby byl ještě před případným zahájením řízení zajištěn důkaz – svědecká výpověď Kamila Urbánka.

V …………… dne ………………..

Jméno
Podpis