Návrh na záměnu účastníků

NÁVRH NA ZÁMĚNU ÚČASTNÍKŮ

(§ 92 odst. 2 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:           …………………………..

Žalovaný:          …………………………..

 

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti

 

Navrhuji, aby soud připustil záměnu účastníků podle § 92 odst. 2 o. s. ř. tak, aby namísto dosud žalovaného Lukáše Krále vstoupil do řízení Jiří Henych, bytem Šumperk, Ostravská 12.

 

Dne 1. 7. 2004 jsem podal návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví účastníků k nemovitosti. Jak jsem dodatečně po podání žaloby zjistil, žalovaný Lukáš Král není a ani v době podání žaloby již nebyl spoluvlastníkem nemovitosti, která je předmětem tohoto řízení, neboť svůj spoluvlastnický podíl prodal Jiřímu Henychovi. Vlastnické právo k jedné ideální polovině nemovitosti nabyl Jiří Henych vkladem do katastru nemovitostí dne 15. 6. 2004.

 

V ……………. dne …………………..

 

Jméno

Podpis