Oznámení zástupce o vypovězení plné moci

OZNÁMENÍ ZÁSTUPCE O VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI
(§ 28 odst. 2. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 15C 18/2003

V právní věci žalobce Petra Suchého proti žalovanému Janu Charvátovi o náhradu škody oznamuji, že jsem vypověděl plnou moc, kterou mi dne 2. 4. 2003 udělil žalovaný Jan Charvát k zastupování v tomto řízení.

V ………………… dne …………………

Jméno
Podpis