Uznání dluhu

Uznání dluhu

Já podepsaný ……………………., r.č. ………………………….., bytem …………………………
jsem si půjčil od ………………………., r.č. …………………………….., bytem ………………………

dne ………………………….

částku ……………………(slovy)…………………………..

Uznávám a prohlašuji, že panu …………………….zaplatím částku ……………………..(slovy)………………….., kterou mu dlužím, do ……………………..

V ………………………………

Podpis