Vypovězení plné moci zástupcem

VYPOVĚZENÍ PLNÉ MOCI ZÁSTUPCEM (§ 28 odst. 2 o. s. ř.)

Vypovídám plnou moc, kterou jste mi udělil k zastupování v řízení vedeném pod sp. zn. 12C 35/2003 u Okresního soudu v Šumperku o náhradu škody.

V ………………………. dne ……………………

Jméno, příjmení, adresa

Podpis