Zpětvzetí žaloby

ZPĚTVZETÍ ŽALOBY

(§ 96 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

Zpětvzetí žaloby o vyklizení stodoly

 

Beru zpět žalobu ve shora označené věci, neboť žalovaný předmětnou stodolu vyklidil a dne 27. 12. 2004 mi odevzdal klíče od ní. Trvám na tom, aby žalovanému bylo uloženo nahradit mi náklady řízení.

 

 

V Šumperku dne 3. ledna 2005

Milan Heim