Přehled o příjmech a výdajích osvč za rok 2012

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ – web věnující se zdravotnímu a sociálnímu pojištění podnikatelů

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 – do kdy podat?

Podle § 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů, musíte podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 30ti dnů od podání daňového přiznání finančnímu úřadu.

Přehled o příjmech a výdajích osvč za rok 2012 ke stažení

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 (.pdf)