Daňové přiznání 2010

Daňové přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2011. Pokud máte finančního poradce můžete daňové přiznání za rok 2010 podat do 31. 6. 2011.

Daňové přiznání 2010 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Pokyny k daňovému přiznání 2010 (.pdf)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2010 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2010 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2010 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti