Archiv štítku: Daňové přiznání

Daňové přiznání 2013 – formulář

Formulář daňového přiznání

Formulář daňového přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2014. Pokud spolupracujete s finančním poradcem, můžete daňové přiznání za rok 2013 podat do 30. 6. 2014.

Daňové přiznání je v českém prostředí chápáno jako formulář, ve kterém se finanční úřad dozví o výši příjmů občana, o zálohách zaplacených na daň z příjmů fyzických osob a o skutečné výši daně. Podle výše zaplacených záloh a skutečně vypočtené daně následně dochází buď k příplatku, který nám finanční úřad vrátí nebo k nedoplatku, který jsme povinni finančnímu úřadu doplatit.

Daňové přiznání pro daň z příjmů fyzických osob se podává za jeden kalendářní rok. Daňové přiznání se podává ke všem druhům daní. Výše uvedený text se týká daně z příjmů fyzických osob.

K vyplnění interaktivního formuláře je třeba Adobe Reader 8.0 a novější.

Daňové přiznání 2013 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Pokyny k daňovému přiznání 2013 (.pdf)
Pokyny k vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2013 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2013 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2013 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání 2012 – formulář

Formulář daňového přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2013. Pokud spolupracujete s finančním poradcem, můžete daňové přiznání za rok 2012 podat do 30. 6. 2013.

K vyplnění interaktivního formuláře je třeba Adobe Reader 8.0 a novější.

Daňové přiznání 2012 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Pokyny k daňovému přiznání 2012 (.pdf)
Pokyny k vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2012 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2012 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2012 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání 2011 – formulář

Formulář daňového přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2012. Pokud spolupracujete s finančním poradcem, můžete daňové přiznání za rok 2011 podat do 30. 6. 2012.

K vyplnění interaktivního formuláře je třeba Adobe Reader 8.0 a novější.

Daňové přiznání 2011 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
Pokyny k daňovému přiznání 2011 (.pdf)
Pokyny k vyplnění formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2011 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2011 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2011 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání 2010

Daňové přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2011. Pokud máte finančního poradce můžete daňové přiznání za rok 2010 podat do 31. 6. 2011.

Daňové přiznání 2010 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Pokyny k daňovému přiznání 2010 (.pdf)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2010 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2010 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2010 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání 2009

Daňové přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2010. Pokud máte finančního poradce můžete daňové přiznání za rok 2009 podat do 31. 6. 2010.

Daňové přiznání 2009 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009
Pokyny k daňovému přiznání 2009 (.pdf)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2009 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2009 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2009 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti

Daňové přiznání 2008

Daňové přiznání musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31. 3. 2009. Pokud máte finančního poradce můžete daňové přiznání za rok 2008 podat do 31. 6. 2009.

Daňové přiznání 2008 (.pdf)
Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
Pokyny k daňovému přiznání 2008 (.pdf)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008
Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2008 – § 7 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2008 – § 9 a 10 (.pdf)
Výpočet dílčího základu daně z příjmů
Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2008 (.pdf)
Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období

Aktuální daňové formuláře na www.danove-formulare.cz
Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob
DPH Daň z přidané hodnoty Silniční daň Daň z nemovitosti
Dědická daň Darovací daň Daň z převodu nemovitosti