Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti

NÁVRH NA PŘIKÁZÁNÍ VĚCI JINÉMU SOUDU Z DŮVODU VHODNOSTI (§ 12 odst. 2 o. s. ř.)

Okresnímu soudu v …………..

ke sp. zn. ……………..

Žalobce: ………………………….

Žalovaná: ………………………….

o vypořádání společného jmění manželů

Navrhuji, aby tato věc byla přikázána k projednání Okresnímu soudu v Šumperku z důvodu vhodnosti.
V obvodu Okresního soudu v Jeseníku, který je místně příslušný k projednání této věci, již žalobce ani žalovaná nebydlí. Žalobce má trvalé bydliště v Šumperku, žalovaná v Zábřehu. Dojíždění k soudu v Šumperku je pro nás časově i finančně náročné. Rovněž svědci, jejichž výslech byl navržen, mají bydliště v Šumperku.

Datum

Podpis