Žádost o ustanovení zástupce

ŽÁDOST O USTANOVENÍ ZÁSTUPCE (§ 30 o. s. ř.)

Okresnímu soudu v ………………………

ke sp. zn. ………………………..

Žalobce: ………………………………..
Žalovaný: ………………………………..

o 61 400 Kč s příslušenstvím

Usnesením Vašeho soudu ze dne ………………………. č.j. ……………………….. mi bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř.

Žádám k ochraně mých zájmů o ustanovení zástupce pro toto řízení z řad advokátů

V ……………………. dne ………………………

Podpis