Návrh na vydání předběžného opatření

NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ (§ 74 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu v ……………………….

Žalobkyně: ………………………….
Žalovaný: ………………………….

Návrh na vydání předběžného opatření

I.

Účastníci jsou manželé. Před Okresním soudem v Šumperku probíhá pod sp. zn. 13C 43/2004 řízení o rozvod jejich manželství.

Důkaz: shora uvedený spis

II.

Během manželství si účastníci pořídili osobní vůz zn. Škoda-Fabia 1.4 TDI SUC 77-75, který je součástí jejich společného jmění. Žalovaný v listopadu 2004 odvezl tento vůz ze společné garáže a od té doby brání žalobkyni v užívání vozu. Žalobkyně má řidičské oprávnění a dříve vůz běžně užívala. Považuje za spravedlivé, aby podíl účastníků jako spoluvlastníků na užívání společné věci byl přibližně stejný.

Důkaz: ověřená fotokopie technického průkazu

III.

Vzhledem k tomu, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto předběžné opatření:

Žalobkyně je oprávněna užívat osobní vůz zn. Škoda-Fabia 1.4 TDI SUC 77-75 vždy po dobu sudého měsíce v roce, žalovaný je oprávněn vůz užívat vždy po dobu lichého měsíce v roce.

Účastníci jsou povinni předat si vůz vždy poslední den v měsíci před bydlištěm žalobkyně současně s klíči a veškerými doklady potřebnými pro provoz auta.

Toto předběžné opatření zanikne dnem, kdy automobil připadne do výlučného vlastnictví jednoho z účastníků.

V ……………………. dne ………………………

Podpis