Průvodní dopis k životopisu

Jan Novák

Pražská 25

110 00 Praha

 

 

Visual s.r.o.

Národní nám. 256/53

110 00 Praha

 

 

V Praze dne 8. srpna 2008

Žádost o přijetí do zaměstnání

 

Vážená paní Novotná,

obracím se na Vás se žádostí o volné pracovní místo ve Vaší firmě.

Jsem absolvent Vyšší odborné školy Liberec, kterou jsem dokončil v červnu 1994. Jsem také absolventem Střední průmyslové školy Beroun, kterou jsem zakončil maturitní zkouškou v červnu 1991.

Spolu s tímto dopisem Vám zasílám také strukturovaný životopis.

Věřím, že moje odborné znalosti budou vyhovovat požadavkům Vaší firmy, a že se již brzy budu moci seznámit s podrobnější náplní práce nabízené pracovní pozice.

 

S pozdravem

 

Jan Novák

 

Přílohy:

Strukturovaný životopis