Registrace k poplatku za komunální odpad – rekreační objekt

Registrace k poplatku za komunální odpad – Rekreační objekt

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………………….)

Dle obecně závazné vyhlášky má vlastník nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce …………… ……………………… povinnost podat registraci k poplatku. Poplatek se však za tuto nemovitost (platí/neplatí)

Sběrnou nádobu Vám přidělí …………………. , jestliže máte nemovitost zapsánu v katastru nemovitostí jako rekreační objekt.

 

A.   Vlastník nemovitosti:

Jméno a příjmení:…………………………………………….       Datum narození: ……………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………….     E-mail: …………………………………………….

 

B.   Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci (na území města Ostavy):

Ulice:…………………………………………….             Část obce: …………………………………………….

Číslo popisné:…………………………………………….            Číslo orientační: …………………………………………….

Číslo parcelní: …………………………………………….

 

V …………………………..dne………………………..

Podpis:…………………………………………….