Registrace k poplatku za komunální odpad

REGISTRACE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky …………..)

 

A.   SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (osoba, která odvádí poplatek za domácnost):

 

Jméno a příjmení:…………………………………………..       Datum narození: ……………………………………………

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:…………………………………………………………… E-mail.: ……………………………………………………….

 

B.   ÚDAJE O OSTATNÍCH OSOBÁCH, ZA KTERÉ BUDU POPLATEK ODVÁDĚT:

 

Jméno a příjmení           Datum narození                           Adresa trvalého pobytu

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu společného zástupce)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.  POPLATEK BUDU HRADIT:

složenkou  1x ročně         adresa pro zaslání složenky: ………………………………..

 

složenkou  2x ročně

 

SIPO 2x ročně…………spojovací číslo                                                                                        

 

V …………….. dne……………………………..

Podpis:…………………………………………