Evidenční list důchodového pojištění – formulář

Důchodová kalkulačka

Co je to ELDP?

Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu.

Evidenční list důchodového pojištění – do kdy odevzdat?

ELDP se odevzdává za všechny zaměstnance. Na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen dodat evidenční list do 8 dnů.

Evidenční list důchodového pojištění – dostanu kopii?

Ano, zaměstnavatel vyhotoví evidenční list ve třech provedeních. Jedno odevzdá příslušné OSSZ, jedno si nechá a jedno předá zaměstnanci. Zaměstnanec ELDP podepisuje a stvrzuje tak správnost údajů. Pokud s údaji na evidenčním listu nesouhlasíte, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Upozornění: K vytištění evidenčního listu důchodového pojištění typu 09 je třeba program 602XML Form Filler.

Evidenční list důchodového pojištění ELDP ke stažení (typ 09)

ELDP platný v letech 2004 – 2008 (.pdf)