Evidenční list důchodového pojištění za rok 2013 a 2014 – formulář

Důchodová kalkulačka

Co je to ELDP?

Co je to evidenční list důchodového pojištění, zkráceně ELDP? Na tomto listě informuje zaměstnavatel Českou správu sociálního zabezpečení o hrubém výdělku zaměstnance za kalendářní rok. Evidenční listy slouží jako podklad pro výpočet důchodu.

Evidenční list důchodového pojištění – do kdy odevzdat?

Zaměstnavatel má povinnost odevzdat evidenční listy důchodového pojištění za rok 2014 nejpozději do 30.4.2015. ELDP se odevzdává za všechny zaměstnance. Na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen dodat evidenční list do 8 dnů.

Evidenční list důchodového pojištění – dostanu kopii?

Ano, zaměstnavatel vyhotoví evidenční list ve třech provedeních. Jedno odevzdá příslušné OSSZ, jedno si nechá a jedno předá zaměstnanci. Zaměstnanec ELDP podepisuje a stvrzuje tak správnost údajů. Pokud s údaji na evidenčním listu nesouhlasíte, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Upozornění: K vytištění evidenčního listu důchodového pojištění typu 09 je třeba program 602XML Form Filler.

Evidenční list důchodového pojištění ELDP 2014 ke stažení (typ 09)

ELDP platný v letech 2004 – 2008 (.pdf)