Návrh na přenesení příslušnosti ve věci péče o nezletilé

NÁVRH NA PŘENESENÍ PŘÍSLUŠNOSTI VE VĚCI PÉČE O NEZLETILÉ (§ 177 odst. 2 o. s. ř.)

Okresnímu soudu v ……………..

ke sp. zn. ……………….

Věc: péče o nezletilého ……………, nar. ……………., bytem ………………………

Matka: ……………………………………
Otec: ……………………………………

Návrh matky na přenesení příslušnosti soudu

U zdejšího soudu je vedeno řízení ve věci péče o nezletilého Martina, který byl rozsudkem ze dne 1. 8. 2003 svěřen do mé výchovy. V prosinci 2004 jsem se trvale přestěhovala z Jeseníku do Šumperku, na adresu shora, kde se mnou bydlí též syn. Navrhuji, aby soud podle § 177 odst. 2 o. s. ř. přenesl příslušnost na Okresní soud v Šumperku a postoupil mu současně spisy péče o nezletilého.

Datum

Podpis