Návrh na propuštění z ústavu zdravotnické péče

NÁVRH NA PROPUŠTĚNÍ Z ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÉ PÉČE

(§ 191f o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 20Nc 30/2003

 

Návrh na propuštění Martiny Sedlákové, nar. 21. 9. 1936 z ústavu zdravotnické péče

 

Dne 5. 10. 2003 byla moje matka umístěna v ústavu zdravotnické péče v Šumperku. Rozsudkem ze dne 1.12. 2004 č.j. 20Nc 30/2003–20 Okresní soud v Šumperku rozhodl, že další držení Martiny Novotné v ústavu je přípustné na dobu 6 měsíců. Rozhodnutí vycházelo ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví – psychiatrie o charakteru duševního onemocnění mé matky, které při ústavní péči a při řádné léčbě předpokládá zlepšení.

Vzhledem k tomu, že příznaky duševního onemocnění, které byly důvodem pro ústavní léčbu, již pominuly, je zde domněnka, že další pobyt mé matky v ústavu není již důvodný.

Žádám proto, aby soud provedl nové vyšetření a rozhodl o propuštění Martiny Novotné z ústavu zdravotnické péče.

 

V ………………… dne …………………

 

…………………………..

…………………………..