Návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení

NÁVRH NA PŘISTOUPENÍ DALŠÍHO ÚČASTNÍKA DO ŘÍZENÍ

(§ 92 odst. 1 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce: ………………………

Žalovaný: ………………………

 

o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti

 

Navrhuji, aby do tohoto řízení vstoupil jako další účastník na straně žalobce Kamil Urbánek, bytem Šumperk, Kosovská 10, který je z 1/10 spoluvlastníkem nemovitosti, ohledně níž se vede tento spor. Jmenovaný se vstupem do tohoto řízení na straně žalobce souhlasí.

 

Příloha: písemný souhlas Kamila Urbánka

 

V ……………… dne 3. …………………..

Jméno

Podpis