Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Návrh na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Kraskému soudu v ……………………

oddělení obchodního rejstříku

 

Věc:     Návrh na zápis ………………….. do obchodního rejstříku

Podle ustanovení § 3 odst. 2 obch. zák. žádám o zápis do obchodního rejstříku a

navrhuji

provedení následujícího zápisu v obchodním rejstříku:

Obchodní firma: …………………………………..

Bydliště:                       …………………………………..

Identifikační číslo:          ……………………………………..

Předmět podnikání:        ………………………………….

 

V ……………………….. dne …………………………..

 

 

Podpis

 

Přílohy:

Kopie živnostenského listu

Doklad o přidělení identifikačního čísla