Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru

NÁVRH NA ZRUŠENÍ USNESENÍ O SCHVÁLENÍ SMÍRU

(§ 99 odst. 3 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Žalobce:                       Hotel Fontána, s.r.o., se sídlem v Šumperku, Pěkná 23, IČ 12345678

Žalovaná:                     Petr Kiml, bytem Olomouc, Pražská 25

 

Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru

 

I.

 

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 11. 2004 č. j. 10C 25/2004–10 byl schválen smír, kterým se žalobce zavázal zaplatit Petru Kimlovi částku 20 000 Kč do 15 dnů od právní moci usnesení.

Důkaz:  shora uvedené usnesení

 

II.

 

Smír byl uzavřen v průběhu řízení na základě tvrzení Petr Kiml, že se mu během ubytování v hotelu Fontána ztratil dne 1. 8. 2003 notebook ACER. Vzhledem k předloženým dokladům a výpovědím svědků, uznal náš zástupce odpovědnost za škodu způsobenou na odložené věci ve smyslu § 433 anásl. občanského zákoníku.

Důkaz:  spis č. j. 10C 25/2004

 

III.

 

Tento smír je podle hmotného práva neplatný. Právo žalovaného nebylo uplatněno u provozovatele hotelu do 15. dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl (§ 436 obč. zák.), ale až za 30 dní.

Důkaz:  dopis žalovaného ze dne 1. 9. 2004

Usnesením byl schválen smír, kterým se žalobce zavázal zaplatit tuto pohledávku. Avšak právo žalovaného zaniklo prekluzí, a proto je nelze přiznat soudním rozhodnutím.

 

IV.

 

S ohledem na shora uvedené navrhujeme vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 10. 11. 2004 č. j. 10C 25/2004–10, jímž byl schválen smír mezi účastníky řízení Petrem Kimlem a Hotelem Fontána se zrušuje.

 

 

V Šumperku 3. ledna 2005

 

                        Hotel Fontána, s.r.o.

                        Karel Smír, jednatel