Uznání nároku

UZNÁNÍ NÁROKU

(§ 153a o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o zaplacení 30 000 Kč s přísl.

 

Dne 15.12.2004 mi byla doručena žaloba, kterou se žalobce domáhá zaplacení částky 30 000 Kč s 10% úrokem z prodlení od 1. 1. 2004 do zaplacení s tím, že jsem mu dosud nevrátil půjčku, kterou mi žalobce poskytl.

 

Prohlašuji, že nárok žalobce uplatněný v žalobě uznávám v plném rozsahu.

 

V ………………. dne …………………

…………………….