Převedení na jinou práci – těhotnou ženu

Převedení na jinou práci – těhotná žena

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážená paní,
dne ……………………… jste nám předložila, jakožto zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste těhotná. Protože vykonáváte práci, která je podle vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, těhotným ženám zakázána, převádím Vás v souladu s § 41 odst. 1 písm. g) zákoníku práce s platností ode dne ………………………………………. na práci ……………………………………………………………… .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel