Vzdání se nároku na náhradu nákladů řízení

VZDÁNÍ SE NÁROKU NA NÁHRADU NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

(§ 142 anásl. o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o zaplacení 30 500 Kč s příslušenstvím

 

Prohlašuji, že se vzdávám nároku na náhradu nákladů tohoto řízení.

 

V …………… dne ……………….

………………………