Návrh na přerušení řízení

NÁVRH NA PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ

(§ 110 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 21C 80/2004

 

Žalobce:                       Petr Kimla, bytem Šumperk, Pražská 25

Žalovaná:                     Růžena Kimlová, bytem Zábřeh, Olomoucká 64/892

 

o rozvod manželství

 

Vzhledem k tomu, že v poslední době se vztahy mezi námi urovnaly a je reálná naděje na obnovení společného soužití, navrhujeme, aby řízení o rozvod našeho manželství bylo přerušeno.

 

V Šumperku 3. ledna 2005

 

Petr Kimla                                Růžena Kimlová