Žaloba na ochranu osobnosti

Žaloba na ochranu osobnosti

 

Krajskému soudu

v ………………………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………..

 

Žalovaný:………………………………………………………

 

 

 

o ochranu osobnosti

 

I.

Žalovaný o mně prohlašuje, že udržuji známost s ……………………………. Naposledy tak učinil na firemním večírku dne …………………………. v ………………………

 

Důkaz:  výslech účastníků

výslech svědků …………………………………….

 

II.

Žalovaný uváděním tohoto nepravdivého údaje před mými spolupracovníky ohrožuje moji pověst a můj klidný rodinný život.

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zdržet se tvrzení o žalobci, že udržuje známost s ……………………….

Žalovaný je povinen odvolat své tvrzení o známosti žalobce s ………………………. a žalobci se omluvit, obojí dopisem doručeným žalobci do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ………………………………..

 

 

……………………