Žaloba o vrácení vypůjčené věci

Žaloba o vrácení vypůjčené věci

 

Okresnímu soudu

v ………………………….

 

 

 

Žalobce:           ……………………………………..

 

Žalovaný:……………………………………

 

 

o vydání …………………..

 

 

 

 

I.

Dne ……………………. jsem půjčil žalovanému ……………………………………… On se písemně zavázal vrátit mi ho do ………………………………

Důkaz: 

doklad o koupi …………………………..

smlouva o výpůjčce …………………….

 

II.

Žalovaný mi v dohodnuté době ani do dnešního dne ……………………………nevrátil.

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen vydat žalobci ……………………….. do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ……………………………..

 

 

………………………………