Žaloba na zaplacení nálezného

Žaloba na zaplacení nálezného

 

Okresnímu soudu

v ……………………….

 

 

 

Žalobce:           ………………………………………………………………….

 

Žalovaný: ………………………………………………………………..

 

 

Žaloba o zaplacení nálezného ……………Kč s příslušenstvím

 

 

 

I.

Dne ……………………… roku  ……………..jsem našel v …………………………..  jehož obsahem bylo …………………….. Odevzdal jsem ji na obecnímu úřadu v ………………………….., odkud mi bylo sděleno, že ji vydali žalovanému, jenž ji ztratil.

Důkaz:  výslech účastníků

zpráva obecního úřadu v ……………………..

 

 

II.

Dne ………………………….. jsem napsal žalovanému, aby mi zaplatil 10 % z ceny nálezu, tedy ………………………………… Kč jako nálezné, on však nereagoval.

Důkaz:  opis dopisu ze dne ……………………………..

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ………………………… Kč s úroky z prodlení, a to 3 % od …………………………… do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

 

V ……………………..

                       

 

………………………………………….