Závěť – vzor

Jak správně sepsat závěť? Závěti uveřejněné pod tímto textem, můžete využít při napsaní vlastnoruční závěti nebo případně k sepsání závěti nepsané vlastní rukou. Níže si můžete vybrat ze tří různých vzorů závětí.

Závěť (vlastnoruční)

Já podepsaný Jan Novák, rodné číslo 123456/123, bytem v Kamenice 12, 606 22 Kamenice, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna Petra Nováka, rodné číslo 654321/321, bytem v Kamenice 12, 606 22 Kamenice.

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..
(podpis)

Závěť (nepsaná vlastní rukou)

Závěť

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti v přítomnosti svědků …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………. a …………………….r.č. …………………………., bytem…………………………………………., po zralé úvaze tuto závěť:

Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svého syna ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis)

Potvrzujeme svým podpisem, že……………………… před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..(podpis) ……………………………………………..(podpis)

Závěť (více dědiců)

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem svého majetku ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v …………………………. a neteř ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….. Každému z uvedených dědiců odkazuji jednu povinu svého majetku.

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..
(podpis)

Závěť (více dědiců) II.

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ……………………….., bytem v ……………………………………, pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem své sbírky známek sestávající z ……………………… ustanovuji svého synovce ……………………………, rodné číslo …………………………, bytem v ………………………….

Dědicem veškerého ostatního majetku svého synovce ………………………….., rodné číslo …………………………, bytem v …………………………..

V …………………………. dne ………………………………………………

……………………………………………..
(podpis)