Změna žalobního návrhu

ZMĚNA ŽALOBNÍHO NÁVRHU

(§ 95 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o vydání věci

 

Vzhledem k tomu, že z výpovědi žalovaného při posledním jednání vyplynulo, že již nemá fotoaparát, který jsem mu zapůjčil a o jejíž vydání se vede tento spor, měním svůj žalobní návrh tak, aby namísto povinnosti vydat fotoaparát byla žalovanému uložena povinnost zaplatit mi částku 11 000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Navrhuji, aby soud připustil tuto změnu návrhu.

 

V Šumperku dne 3.1.2005

 

                       

Milan Heim