Listina o vydědění

Listina o vydědění

Já podepsaný ……………………., rodné číslo ………………………………….., bytem v ……………………………………., činím pro případ své smrti po zralé úvaze tuto listinu o vydědění:

Vyděďuji svého syna ……………………………., rodné číslo ……………………………….., bytem v …………………………………..

Jako důvod k vydědění uvádím:

Od smrti manželky v roce …………….mě výše uvedený syn ani jednou nenavštívil, neudržuje se mnou ani písemný nebo telefonický kontakt. Přestože jsem mu několikrát psal a žádal ho o návštěvu a pomoc a to jak s nákupy, tak návštěvou lékaře, ani jednou však na mé prosby nereagoval. Trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako syn projevovat měl a neposkytl mi pomoc v nemoci.
Rovněž jeho děti se nijak neozývají. Veškeré pokusy z mé strany o navázání styku se synem a jejho rodinou skončily neúspěšně.

Stanovuji, aby se důsledky vydědění vztahovaly i na všechny potomky mého výše uvedeného syna.

V ………………………….

……………………………..