Návrh na vydání opravného usnesení

NÁVRH NA VYDÁNÍ OPRAVNÉHO USNESENÍ

(§ 164 o. s. ř.)

 

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 10C 25/2003

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o náhradu škody

 

Návrh na vydání opravného usnesení

 

Dne 20. 12. 2004 mi byl doručen rozsudek Vašeho soudu ze dne 20. 11. 2004 č.j. 10C 25/2003–20, kterým bylo žalovanému uloženo zaplatit mi z titulu náhrady škody částku 20 000 Kč v měsíčních splátkách po 1000 Kč od 1. 2. 2005 po dobu 18 měsíců.

Při výpočtu tohoto nedoplatku došlo zřejmě k početní chybě, protože při splácení po dobu 18 měsíců zaplatí povinný pouze 18 000 Kč místo celé pohledávky 20 000 Kč.

 

Navrhuji proto,

 

aby soud vydal opravné usnesení, kterým výrok rozsudku opraví tak, že rozšíří dobu splácení na 20 měsíců k uspokojení celé pohledávky.

 

 

V ………………… dne …………………….

……………………..