Odpor proti platebnímu rozkazu

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

(§ 174 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. Ro 10/2005

 

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

 

o 9 000 Kč s příslušenstvím

 

Dne 10. 3. 2005 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Šumperku ze dne 1. 3. 2005 č. j. Ro 10/2005-5, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 9 000 Kč s příslušenstvím.

Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

Částku 9 000 Kč jsem žalobci zaplatil koncem ledna 2005. Jako důkaz přikládám povrzení o zaplacení.

 

 

V …………………… dne…………………

……………………..