Návrh na vydání platebního rozkazu

NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU

(§ 172 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

Žalobce:                       Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35

Žalovaný:                      Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

 

o 10 000 Kč s příslušenstvím

 

I.

 

Žalovanému jsem dne 1. 5. 2004 prodal fotoaparát Minolta DiMAGE Z5 za 10 000 Kč. Při koupi mi předal 1 000 Kč s tím, že zbytek mi zaplatí do konce května 2004. O tom mi vydal písemné potvrzení.

Důkaz: písemné potvrzení

 

II.

 

Dosud mi žalovaný dlužnou částku nezaplatil a když jsem ho několikrát upomínal, sdělil mi, že nemá peníze.

Důkaz: dopis obžalovaného

 

III.

 

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

platební rozkaz:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 9 000 Kč s 3 % úrokem z prodlení od 1. 6. 2004 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od doručení platebního rozkazu.

 

V ………………….. dne …………………

……………………..