Ohlášení odstranění stavby

Ohlášení odstranění stavby otevřete kliknutím zde (.doc)

Ohlášení odstranění stavby podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.