Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení otevřete kliknutím zde (.doc)

Žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.