Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem otevřete kliknutím zde (.doc)

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.