Převedení na jinou práci

Převedení na jinou práci

Název zaměstnavatele:

Čj. ……………………….
V ………………… dne …………………

zaměstnanec
narozený,
trvalé bydliště.

Převedení na jinou práci

Vážený pane, (Vážená paní)

dne ……………………… jste nám předložil(a) jako zaměstnavateli potvrzení o tom, že jste ………………………………………….(doplnit viz § 41 zákoníku práce) V souladu s ustanovením § 41 odst. ….. písm. ….) zákoníku práce Vás převádím s platností ode dne ……………………………… na práci ……………………………………………………………………. .

Důvody převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne………………..

……………………………
zaměstnavatel