Procesní plná moc

PROCESNÍ PLNÁ MOC

PLNÁ MOC

ABCD, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě, Horní. 24, IČ 12345678, zastoupená jednatelem panem Petrem Kladným

zmocňuji advokáta JUDr. Tomáše Herouta se sídlem v Ostravě, Dolní 10,

aby mne zastupoval před soudem ve sporu proti obchodní společnosti XYZ, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě, Mokrá 20, IČ 87654321 o zaplacení částky Kč 100 000,00 s příslušenstvím. Tato plná moc se uděluje i pro případ obnovy řízení, dovolání, a exekučního řízení v této věci.

V Ostravě dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABCD, spol. s r.o.
Petr Kladný, jednatel

Přijímám zmocnění

V Ostravě dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUDr. Tomáše Herouta, advokát