Schválení zprávy o průběhu likvidace obchodní společnosti

Schválení o zprávy o průběhu likvidace obchodní společnosti

Rozhodnutí o schválení zprávy o průběhu likvidace obchodní společnosti Hračky v.o.s. a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

Společníci společnosti Hračky v.o.s.:

………………………….., r.č. 123456/1234
………………………….., r.č. 123456/4321
………………………….., r.č. 123456/1212

schvalují

1. Zprávu o průběhu likvidace podle § 75 odst. 1 obch. zák. společnosti Hračky v.o.s předloženou likvidátorem společnosti, p. Karlem Chromým
2. Rozdělení likvidačního zůstatku společnosti ve výši ………… Kč, který vyplynul z účetní závěrky; podíl na likvidačním zůstatku činí pro

Petra Michálka ………………….. Kč
Romana Kubatu ……………………Kč
Jaroslava Zeleného ……………… Kč

V ……….. dne …………..

Podpisy