Souhlas poškozeného s trestním stíháním

SOUHLAS POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

Podle § 163 trestního řádu

V …………….. dne ……………..

Policie ČR – Okresní ředitelství ……………

Služba Kriminální policie a vyšetřování

adresa

 

ČTS: …………………………

Věc: udělení souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 163 trestního řádu

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Obviněná:                …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaná pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona.

Dne …………….. mi byl odcizen z parkovacího místa před domem na mém pozemku na adrese mého trvalého bydliště osobní automobil …………….. v ceně ………….. Kč. Proto jsem dne …………………. podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin krádeže.

Dne ………………. mi bylo pracovníky Policie ČR sděleno, že se výše uvedeného činu měla dopustit moje dcera ………………., datum narození ………………, trvale bytem …………………..

Pracovníky Policie ČR jsem byl poučen, že, vzhledem k tomu, že vyšetřovaná je moje dcera, lze proti ní vést trestní stíhání ve shora uvedené věci pouze za předpokladu, že k jejímu stíhání udělím souhlas.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dávám, v souladu s ustanovením § 163 trestního řádu souhlas s trestním stíháním své dcery ………………………..

……………..