Prohlášení o zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním

PROHLÁŠENÍ O ZPĚTVZETÍ SOUHLASU

POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

Podle § 163 trestního řádu

V …………….. dne …………….

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: prohlášení o zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 163 trestního      řádu

Poškozený: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

Obžalovaná: …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaná pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona.

K Vašemu soudu byla, pod spisovou značkou …………….., podána obžaloba mé dcery ………………. pro spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) trestního zákona. Uvedeného trestného činu se měla obžalovaná ………………… dopustit tím, že dne …………………. odcizila z parkovacího místa před domem na mém pozemku na adrese mého trvalého bydliště můj osobní automobil ……………………

Po zralé úvaze, nikoliv v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností, jsem se rozhodl, že využiji svého práva daného zákonem, konkrétně ustanovením § 163 odstavce 2 trestního řádu a souhlas s trestním stíháním své dcery …………………… v trestní věci vedené u Městského soudu …………….. pod spisovou značkou …………….. tímto výslovně beru zpět.

 

……………..