Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce

ŽÁDOST OBVINĚNÉHO O USTANOVENÍ JINÉHO OBHÁJCE

Podle § 40 trestního řádu

V …………….. dne …………………..

Okresní soud ……………..

adresa

 

Spisová zn. ……………..

Věc: žádost o ustanovení jiného obhájce v trestní věci vedené u PČR SKPV,

ČTS: ………………………

Obviněný:    …………….., nar. …………….., trvale bytem ………………….,

stíhaný pro trestný čin podvodu podle § 250 odstavce 3 trestního zákona,           zastoupený obhájkyní …………………………

V trestní věci vedené u PČR SKPV, ČTS: …………………… mi bylo dne ………………, podle § 160 odstavce 1 trestního řádu sděleno obvinění pro trestný čin podvodu podle § 250 odstavce 3 trestního zákona. Toho jsem se měl dopustit společně se  spoluobviněnými …………….., nar. …………………. a ………………….., nar. ………………, kteří jsou v předmětné věci také stíháni. Já spáchání uvedené trestné činnosti popírám, zatímco oba ostatní obvinění tvrdí, že jsem trestný čin spáchal pouze já.

Obhájkyní mi byla, z důvodů uvedených v ustanovení § 36 odstavce 3 trestního řádu, ustanovena ……………………  a to rozhodnutím Okresního soudu …………….. ze dne …………………., spisová značka ………………………. Výše uvedená obhájkyně ………………………… byla zároveň ustanovena také obhájkyní spoluobviněného …………………………… Tato skutečnost vyplývá z našeho trestního spisu ČTS: ………………………….

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že moje zájmy jsou v rozporu se zájmy spoluobviněných. Protože moje obhájkyně je zároveň obhájkyní spoluobviněného …………………, domnívám se, že zde dochází ke kolizi zájmu mých a mého spoluobviněného …………………… To je, podle mého názoru, důležitý důvod pro který by měla být má obhájkyně ……………………… zproštěna povinnosti mě obhajovat v předmětné trestní věci a měl by mi být ustanoven obhájce jiný.

Proto žádám, aby byla …………………., v souladu s ustanoveními § 40 trestního řádu zproštěna povinnosti mě, ve věci vedené u PČR SKPV, ČTS: …………………., obhajovat a byl mi ustanoven obhájce nový.

……………..