Vyjádření žalovaného k žalobě o odstranění vad dodáním chybějícího zboží

Vyjádření žalovaného k žalobě o odstranění vad dodáním chybějícího zboží

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. ………………..

1.

Dne 10. 6. 2005 jsme obdrželi žalobu, kterou se na nás žalobce domáhá odstranění vad dodávky zboží … ze dne 10. 1. 2005, protože v ní údajně chybělo oproti údajům uvedeným v dodacím listě … kusů zboží.

Při balení zboží pro žalobce dne 8. 1. 2005 kontrolovali počet kusů zboží vkládaných do celkem … kartonů naši dva pracovníci – pan. AB a pan CD. Počet kusů zboží a jeho stav také potvrdili podpisy na dodacím listě. Podle jejich prohlášení ze dne 15. 1. 2005, které přikládáme, souhlasil počet zboží uvedený na dodacím listě s počtem vložených kusů.

Upozorňujeme na skutečnost, že z prohlášení nestranné osoby pana XY není zřejmé, že tato osoba byla přítomna prohlídce zboží od počátku, tj. ještě před porušením lepících pásek, obsažených na kartonech.

Domníváme se proto, že žalobce nemůže osvědčit, že zboží skutečně v kartonech chybělo, tj. existenci množstevní vady.

Důkaz:  prohlášení pana AB a pana CD ze dne 11. 3. 2005

2.

Z důvodů výše uvedených požadujeme, aby žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta, protože se žalobci nepodařilo prokázat existenci množstevní vady dodávky zboží.

 

V Šumperku dne 11. 6. 2005

Lukáš Král