Žádost na osvobození od soudních poplatků

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

 

 

Okresnímu soudu

v ……………………..

 

ke sp. …………………….

 

Žalobce:           ……………………………………….

Žalovaný:          ……………………………………….

 

o 15 000 Kč s příslušenstvím

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků

 

Vzhledem ke svým osobním výdělkovým a majetkovým poměrům, jak vyplývají z přiloženého potvrzení, žádám o osvobození od soudních poplatků.

Příloha: Potvrzení Městského úřadu v Šumperku o mých poměrech.

 

V ………….. dne ………………….

………………………………………