Žádost o osvobození od soudních poplatků

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD SOUDNÍCH POPLATKŮ

(§ 138 o. s. ř.)

 

Okresnímu soudu

v Šumperku

 

ke sp. zn. 35C 10/2004

 

Žalobce:                       ……………………………………….

Žalovaný:                      ……………………………………….

 

o 15 000 Kč s příslušenstvím

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků

 

Vzhledem ke svým osobním výdělkovým a majetkovým poměrům, jak vyplývají z přiloženého potvrzení, žádám o osvobození od soudních poplatků.

Příloha: Potvrzení Městského úřadu v Šumperku o mých poměrech.

 

V ………………. dne …………………..

………………….