Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu otevřete kliknutím zde (.doc)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.